Ons privacy beleid

We Design Websites geeft veel om jouw privacy. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de overeengekomen opdracht. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Wanneer je vragen hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon rondom privacy zaken, je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

Over de gegevensverwerking

Hieronder is te lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken er gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Websitesoftware WordPress
Onze websites zijn ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld. WordPress heeft geen toegang tot jouw gegevens, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WordPress behoudt zich het recht om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting via Vimexx
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimex verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Facturatie en boekhouden via Moneybird
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Moneybird. Wij delen jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de afgenomen diensten. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopofferten en verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Moneybird gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ten alle tijden het recht om ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina wordt altijd de meest recente versie getoond. Wanneer ons nieuwe privacy beleid gevolgen heeft op de wijze waarop wij al verzamelde gegevens met betrekking tot jouw gegevens hebben verwerkt, dan brengen wij je hiervan per e-mail op de hoogte.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

We Design Websites
Kastanjelaan 7
1505 GL, Zaandam
Nederland

Telefoonnummer/whatsapp
06-10045001

Mail
info@wedesignwebsites.nl

Contactpersoon privacy zaken
Jeremy Kho